Alla artiklar
/
Senaste nytt
Readtime

We're on the list! 💥 FoodTech 500! 🚀

Det glädjer oss enormt att meddela att vi, för ännu ett år, har säkrat en plats på den eftertraktade FoodTech 500-listan för 2023! 🌍✨

Den 13 mars släpptes FoodTech 500-listan för 2023! 🌍✨
Ljusgårda har för ännu ett år, säkrat en plats på listan. Denna gång ökade våra totalpoäng, vilket resulterat i en 111:e plats på listan. Något vi är väldigt glada för! Denna positiva förändring bekräftar att vi som bolag kontinuerligt tar stora kliv framåt.📈🎉

Forward Fooding listar årligen företag inom branschen baserat på deras storlek, digitala närvaro, och deras insatser för hållbarhet.

Listplaceringen är möjlig tack vare det stora engagemang som alla anställda har i sitt dagliga arbete. Tillsammans skapar de, just nu, framtidens lösningar för matproduktion.

On March 13th, the FoodTech 500 list for 2023 was released! 🌍✨
Ljusgårda has, once again, secured a spot on the list. This time, our total points increased, resulting in a 111th place on the list, something we are very pleased with! This positive change confirms that we as a company are continuously taking significant steps forward.📈🎉

Forward Fooding annually lists companies in the industry based on their size, digital presence, and their efforts towards sustainability.

The list placement has been made possible thanks to the great commitment of all employees in their daily work. Together, they are, right now, creating the solutions for the future of food production.

Fler artiklar