Alla artiklar
/
Hållbart
Daniel Schröder
Readtime
2023-06-16

Svensk vertikalodling går om traditionella metoder i ny studie

Ny forskning vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm drar slutsatsen att den vertikala gården Ljusgårda har en väsentligt lägre miljöpåverkan under hela produktionscykeln än importerad sallad odlad i åker och växthus. Resultatet är ett viktigt steg för att kunna skapa nya och mer hållbara matsystem.

Vertical salad factory

Det har ofta antytts att vertikala gårdar inomhus där grödor odlas i slutna ekosystem öppna för oändlig optimering har potentialen att bli mer hållbara än sina konventionella motsvarigheter. En livscykelanalys utförd av forskarna Michael Martin, Mugahid Elnour och Aina Cabrero jämför den svenska vertikala gården Ljusgårda med konventionellt importerad och inhemsk sallad ur ett vagga-till-grav-perspektiv. Resultaten är en världsnyhet för det utvecklingsområdet vertikalt jordbruk och teamet efterlyser mer longitudinell forskning för att spåra och belysa den exponentiella utvecklingen som leds av vertikala jordbrukare över hela världen.

”Vår studie tyder på att Ljusgårda lyckas producera sallad med lägre miljöpåverkan än konventionellt importerade sorter. Det är dock viktigt att notera att våra slutsatser är kontextberoende och inte kan generaliseras över andra regioner. Vi behöver nu följa upp forskningen för att spåra den här lovande utvecklingen över tid”, säger Michael Martin, seniorforskare och adjungerad professor i hållbara produktions- och konsumtionssystem, IVL Svenska Miljöinstitutet och Kungliga Tekniska Högskolan.

Ljusgårda är en storskalig vertikal gård som drivs från en gammal ombyggd möbelfabrik i Tibro. År 2022 nådde anläggningen en produktionskapacitet på 520 ton sallad och Ljusgårdas produkter såldes i över 500 butiker över hela landet. Bolagets teknologiska utveckling initierades av Erik Lundgren under 2017. Hans samoanska arv har gett honom både en hövdingtitel och en djup förståelse för hur klimatförändringarna påverkar vår värld.

”Vi har inte råd att se industri och natur som motsatser. För att bygga ett nytt matsystem måste vi skapa slutna effektiva ekosystem som kan avlasta planeten. Det ger oss ett ramverk där vi kan öka näringsnivåerna och avkastningen av traditionella och nya produkter samtidigt som vi minskar miljöpåverkan. Vi kallar det Bio-Industriell Synergi. Resultaten av denna studie bekräftar att vi definitivt gör något rätt och att teknologin har en stor roll att spela för att lösa vår tids livsmedelsutmaningar”, säger Erik Lundgren, medgrundare och FoU-chef, Ljusgårda

Ljusgårda ser forskningsresultatet som en bekräftelse på sina ansträngningar och hoppas att det kan bidra till att belysa andra revolutionerande aspekter av jordbruk som sker inom kontrollerade ekosystem - som att frigöra potentialen för att odla växter med mycket högre mängder näringsämnen och vitaminer än mat som finns tillgänglig idag. Ljusgårda undersöker också möjligheten att introducera näringsrika superväxter från hela världen som inte har varit möjliga att producera med konventionella metoder i Europa men som är väl lämpade för vertikalodling.

Martin, Michael Alan and Elnour, Mugahid, Environmental Life Cycle Assessment of a Large-Scale Commercial Vertical Farm (May 31, 2023).

Länk till studie: https://ssrn.com/abstract=4465401

Fler artiklar