Alla artiklar
/
Senaste nytt
Readtime
2022-10-19

Ökad självförsörjning kräver bättre förutsättningar

Ljusgårda och vår medgrundare Erik Lundgren skriver ett öppet brev i Göteborgs-Posten till nya landsbygdsministern Peter Kullgren. Detta är ett sätt för Ljusgårda att ta upp ett ämne som är viktigt för matindustrin, men i förlängningen även för Sverige och dess självförsörjning. Läs hela öppna brevet nedan.

Erik Lundgren - medgrundare Supernormal Greens

Välkommen som ny landsbygdsminister, Peter Kullgren (KD) – nu har du och regeringen möjlighet att utveckla gröna näringar och samtidigt stärka den svenska självförsörjningen!

Med detta öppna brev vill jag välkomna dig, Peter Kullgren, som ny landsbygdsminister och samtidigt passa på att bidra med några insikter och uppmaningar från ett växande svenskt foodtech-företag.

Världen har blivit mer osäker, klimatet mer oförutsägbart och det finns en oro som sprider sig i samhället. Detta har exponerat utmaningarna i vårt sköra matsystem, vilket bland annat inneburit att självförsörjning blivit något av ett politiskt inneord. Som ett av de gröna företag som bidrar till att öka vår inhemska matproduktion ser vi detta fokus som positivt, men vi känner samtidigt att vi kan göra mer för att minska sårbarheten och öka den svenska självförsörjningen - om vi får bättre förutsättningar.                              

Det är främst tre saker du och regeringen kan göra för att hjälpa oss och andra växande gröna företag i matbranschen, så att vi kan vara ledande i transformationen mot en säkrare framtid.

För det första behöver vi sänka momsen på svensk hållbar mat för att kunna stärka den svenska konkurrenskraften och göra att fler har råd att äta svensk mat. Detta är något branschen sagt länge, ett exempel är Klas Balkow och Åsa Domeij på Axfood som tidigare skrivit om detta i Dagens Industri. Vi är eniga med dem.

För det andra behöver vi investeringsmedel och andra handlingskraftiga initiativ så att vi kan fortsätta konsumera grön el trots en sårbar och osäker energimarknad. Du kan bli katalysatorn för en hållbar omställning som säkrar vår långsiktiga livsmedelsstrategi och stärker den svenska landsbygden.  

För det tredje behöver vi attrahera och säkra den nischade specialkompetens som behövs för att driva denna utveckling, oavsett om människan som besitter kompetensen kommer från Sverige eller någon annan del av världen. Ge Migrationsverket i uppdrag att säkra tillförseln av kvalificerad personal med nyckelkompetenser för att öka svensk tillväxt. Låt inte långa handläggningstider och byråkrati bli en flaskhals för vår utveckling.

Jag litar på att du, precis som vi, ser behovet av att minska vår sårbarhet och öka den svenska självförsörjningen. Om du kan bidra till att fler företag som vårt får bättre förutsättningar för tillväxt då kan vi tillsammans se till att skapa en mer hållbar och säker framtid för Sverige.

Vi kommer att göra allt vi kan för att uppnå detta, men tillsammans är vi starkare. Vår dörr står öppen och vi för gärna vidare diskussioner och samtal.

Erik Lundgren,
medgrundare samt chef för forskning och utveckling på Ljusgårda

Fler artiklar